«Правила дорожного движения» (ПДД)(от 11.2010г)

http://pddmaster.ru/documentsnews/novye-popravki-v-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-s-20-noyabrya-2010-goda-chast-7.html